FOTOGRAFIA PRZEMYSŁOWA

Bazując na doświadczeniu w realizacji sesji zdjęciowych dla dużych koncernów, gdzie oprócz skomplikowanych ciągów maszyn, instalacji spotykamy się również z dużymi powierzchniami hal i obszarów fotografowanych, oprócz klasycznej fotografii pojedynczej klatki wykonujemy panoramy fotograficzne, które w najlepszy sposób ukazują wielkość i potęgę przemysłu, poprzez prezentację jej szerokiej perspektywy. 

Proponujemy przy zdjęciach instalacji wykorzystanie istniejących wysokich konstrukcji, podnośnika lub drona. Tworzymy za pomocą fotografii wizje firm różnych branż znajdujących się w Polsce i innych krajach świata. Często w sesjach zdjęciowych wykorzystujemy zmienność warunków atmosferycznych, pór dnia i roku. Zmienność oświetlenia umożliwia tworzenie zdjęć o różnorodnej kolorystyce i klimacie. Wczesne godziny poranne i późne popołudniowe dają wyraźną dominantę ciepłych barw w światłach skontrastowanych z zimnymi cieniami. Niskie położenie słońca wydłuża cienie, co może być interesujące przy długich ścianach czy ciągach instalacji. 

Fotografie wykonujemy z wykorzystaniem różnorodnych technik fotograficznych, które umożliwiają naturalne oddanie szczegółów w światłach i cieniach bez dużych kontrastów.