FOTOGRAFIA PRODUKTOWA

Wykonujemy fotografię produktów o zróżnicowanych gabarytach, zarówno możliwych do postawienia na stole, jak i tych możliwych do wniesienia do studia. Praktycznie oznacza to, że przedmioty wymagające makro fotografii, jak i te kilku metrowe są fotografowane w sposób ukazujący ich wygląd, parametry i funkcje dedykowane klientowi.